Oorsprong

ZIN is ontstaan uit de wens van de Fraters van Tilburg om aan hun klooster ‘Huize Steenwijk’ in Vught een nieuwe bestemming te geven, passend bij hun spirituele traditie. Barmhartigheid vormt de inspiratiebron van hun werken voor de hulpbehoevenden van toen en nu. De fraters zagen dat er een actuele nood speelde in de relatie tussen werk, zingeving en spiritualiteit. Hun observatie was dat door de overwaardering van de zakelijke oriëntatie op werk de ziel in het gedrang komt. In 1996 heeft het Generaal Kapittel besloten het klooster te ontwikkelen tot een plaats van bezinning en ontmoeting. ZIN, het klooster voor zingeving en werk, was in de kiem geboren.
Snel daarna vond er een bijzonder ontmoeting plaats tussen de fraters en Leendert Bikker en Henk-Jan Hoefman van het toenmalige bureau Bikker. Gedreven door maatschappelijke betrokkenheid richtten zij samen de stichting ‘ZIN in werk’ op. Daarop volgden enkele jaren van intensieve voorbereiding onder leiding van Henk-Jan Hoefman. In 1999 en 2000 werd het klooster grondig verbouwd naar een ontwerp van het Architectenbureau Marx & Steketee. Voor het gedurfde opdrachtgeverschap ontvingen de fraters de Welstandsprijs van de Provincie Noord-Brabant. Waardering was er vooral voor het behoud van de traditie van het voormalige klooster en de geïntegreerde toepassing van moderne architectuur. Vanaf eind 2000 ontvangt ZIN groepen. Op 27 januari 2001 opende ZIN onder massale belangstelling zijn deuren.

Kloosterritme

In het kloosterhotel heerst een bezinnende atmosfeer. Ondersteunend daarbij is het dagritme, waarin duidelijk naar voren komt dat er een tijd van werken en een tijd van ontspannen is. We hopen dat gasten het dagritme omarmen en merken dat het een weldaad is voor lichaam en geest. 

Om de dag vitaal te beginnen, kunnen gasten van 07.45 tot 08.15 uur deelnemen aan de ochtendmeditatie. Aansluitend is er tot 09.00 uur een ontbijtbuffet. De lunch start om 12.30 uur en deze sluiten we om 13.00 uur af met een kort verhaal. Voorafgaand aan het diner vindt er van 17.30-18.00 uur een muziekmeditatie plaats waarvoor alle gasten van harte zijn uitgenodigd. Om 18.00 uur begint het diner. Rond 23.00 uur wordt het stil in het klooster.

refter fraters