ZIN: Het meest duurzame conferentiehotel in Nederland

De natuur is de oorsprong en de maatschappij de toekomst. Vanaf de eerste dag is ZIN al vooruitstrevend op het gebied van duurzaamheid, van duurzame architectuur tot maatschappelijke betrokkenheid. Wij maken optimaal gebruik van de schoonheid van de ons omringende natuur en deze schoonheid willen we ook behouden. Al jaren voeren wij een 100% biologische keuken. Duurzaamheid zit in ons DNA zou je kunnen zeggen.

Duurzaam gebouw

In 1998 werd gestart met de verbouwing van het oude klooster. Hierbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met het milieu. Oude materialen die vrijkwamen zijn opnieuw gebruikt, Cradle to Cradle. Zo heeft kunstenaar Frank Havermans een prachtige, maar ook praktische kast gebouwd van het sloophout dat is vrijgekomen. Voor het gebruik van nieuw hout is gekozen voor bamboehout. Bamboehout groeit na de kap weer snel aan in tegenstelling tot de kap van bomen en is daarom een duurzaam alternatief.

ZIN in maatschappelijk verantwoord ondernemen

Onze verantwoordelijkheid te tonen, laten we ons certificeren voor Green Key. Hier halen we jaarlijks het hoogst haalbare niveau: goud. Daarnaast voeren we als eerste en enige conferentiehotel in Nederland een 100% biologische keuken. De productkeuzen en het inkoopbeleid is gebaseerd op de volgende MVO waarden en uitgangspunten: producten zijn bij aanschaf geselecteerd op het Cradle to Cradle principe of op zijn minst recyclebaar:

  • onderhoudsproducten zijn biologisch, bij voorkeur van lokale leveranciers
  • verlichting is energiebesparend zoals LED verlichting
  • watervoorzieningen zijn dusdanig afgesteld dat verspilling wordt voorkomen
  • oplaadpaal voor elektrische auto's  
  • afval wordt gescheiden ingezameld en papierverbruik geminimaliseerd
  • intern en extern gebruik van gerecycled papier
  • onze keuken bestaat uit 100% biologische ingrediënten en het liefst ook nog eens streekgebonden
  • Fair Trade producten tegen door een eerlijke handel voor u op tafel staan
  • (H)eerlijke koffie van Peeze
  • wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften en sponsoring

Watervoorziening

Het klooster heeft geen aansluiting op het riool, maar 2 helofytenfilters die het water zuiveren. Een helofytenfilter wordt gebruikt om afvalwater te zuiveren tot een kwaliteit die onschadelijk is voor het milieu. De helofytenfilter kan worden vergeleken met een moerasje, een met zand, grind en helofyten zoals riet en lisdodde gevulde plas. De planten in helofytenfilters leveren zelf niet de grootste bijdrage aan de zuivering, dit gebeurt eigenlijk voornamelijk door de bacteriën die in de bodem leven. De planten zorgen wel in hoge mate voor een goed leefklimaat voor die bacteriën.

ZIN-team

We zijn niet alleen milieubewust maar ook maatschappelijk betrokken. Vanaf de start van ZIN wordt het merendeel van het huishouden verzorgd door collega’s met een beperking. Zij brengen koffie en thee rond, dekken de tafels, doen de afwas, maken de kamers schoon, boenen de gangen, ontvangen gasten, et cetera. Hun werklust en openheid werken zeer aanstekelijk.

Het ZIN-team maakt een integraal onderdeel uit van de werkgemeenschap van ZIN, omdat ook zij binnen de grenzen van hun mogelijkheden worden aangesproken het beste te geven. Met hen worden functioneringsgesprekken gevoerd en zij volgen cursussen om zich professioneel en persoonlijk verder te ontwikkelen.  Het ZIN-team wordt zeer vakkundig begeleid door agogisch werkers van Cello.

Ruimte voor ontwikkeling

Bent u benieuwd naar het beleid van ZIN op het gebied van duurzame inzetbaarheid? Of de mogelijkheden voor een stageplaats? Neem dan contact op via welkom@kloosterhotelzin.nl