« terug

Workshop | Benedictijns Tijdmanagement

door Bart Schalkx

Je wilt, zeker in drukke tijden, geestelijke en lichamelijke vitaal blijven. Daarvoor kun je waardevolle bronnen aanboren die ‘de tand des tijds’ glansrijk hebben doorstaan. Wat opvalt, is dat bij dit soort bronnen houdingen van geduld, aandacht en het cultiveren van rust en regelmaat centraal staan. Deze langdurig beproefde kwaliteiten worden juist nu steeds meer op waarde geschat, en dat terwijl zij toch haaks lijken te staan op onze veelal haastige, schreeuwerige cultuur.

Benedictijns Tijdmanagement is eenvoudig, down to earth en doeltreffend: je doet hetzelfde, maar dan wezenlijk ánders en effectiever. Onder ons jachtige en volle bestaan gaat bij velen een diep verlangen schuil naar meer kwaliteit.

Resultaat

Deze workshop geeft een dieper inzicht in wat jij met tijd en wat tijd met jou doet. Dit inzicht krijg je o.a. door de cruciale rol van aandacht te onderzoeken en te ervaren, want aandacht is dé garantie voor kwaliteit:

  • werken met de juiste aandacht maakt je effectiever en efficiënter, m.a.w. je doet meer in minder tijd en daarmee creëer je ruimte.
  • minstens zo belangrijk is het effect van juiste aandacht in relationele verhoudingen. Aandacht op het juiste moment op de juiste plaats is weldadig voor jezelf en voor de ander(en). Dit in schril contrast met het effect van de bijna constante roep om snelheid en dadendrang die de kwaliteit van werk- en privérelaties flink onder druk kan zetten
  • in relatie tot aandacht is interessant om te onderzoeken hoe jij jouw beleving van tijd kunt beïnvloeden. Denk daarbij aan een mooie opdracht waar je zo in opgaat dat je geen besef van tijd meer hebt i.t.t. een schijnbaar ‘eindeloos durende (rot)klus’

 

Programma

De workshop is gebaseerd op drie belangrijke pijlers van de Benedictijnse spiritualiteit, die zowel door het gehanteerde tijdritme als de ambiance van Zin in werk krachtig worden ondersteund. Deze pijlers zijn:

  • Stabilitas: Erbij blijven en niet vluchten. Daarmee leer je om je voor een bepaalde tijd intensiever te verbinden aan één appèl en dus meer in het ‘hier en nu’ te zijn. Zo komt de een maar niet uit de startblokken, terwijl de ander van geen ophouden weet. In deze workshop onderzoek je wat het beginnen en / of ophouden voor jou soms zo lastig maakt.
  • Conversio morum: Het consequent oppakken van het proces om je houding en levensstijl beetje bij beetje te verbeteren. Daarbij moet je denken aan onthechting van ineffectieve en het faciliteren van goede gewoonten. Belangrijk is trouw te blijven aan waarden die voor jou van belang zijn. Je leert meer handelen vanuit vrijheid, in plaats vanuit verkramping en ingesleten ineffectieve gewoonten.
  • Obediëntia: De aard van de gehoorzaamheid is hier gehoor geven aan ‘dat wat jij hoog hebt’. Je kunt gehoor geven aan een persoon, groep of situatie en je iets ‘laten zeggen’. Je leert luisteren met een ‘open mind’ en hoe je jouw oordeel achterwege kunt laten. Misschien kun je jouw ‘eigenwijsheid’ opschorten of zelfs opgeven.

 

Begeleiding

De workshop, een volle dag van 9.00 tot 17.00 uur, wordt begeleid door Bart Schalkx. Om deelnemers voldoende persoonlijke aandacht te kunnen geven bestaat de groep uit maximaal 12 deelnemers.