« terug

Zinnige Zondag | Barmhartigheid verbeelden

o.l.v. Jos van Genugten en Karien Janssen

 

Verbeelden is een krachtig instrument voor persoonlijke verdieping en daarmee voor het omzetten van oude gewoontes in nieuwe daden.

Van de Griekse filosoof Aristoteles is de uitspraak: "De ziel kan niet zonder beelden." Naast woorden heeft ze ook beelden nodig om zich uit te drukken en tot bloei te komen. Psalm 124 verwoordt het op een andere manier: "De ziel, verstrikt in de strik van de vogelaar, komt vrij.” De ziel krijgt als het ware vleugels als ze zich kan uitdrukken in beelden.

Barmhartigheid Verbeelden is een workshop waar gewerkt wordt aan de verbeelding van barmhartigheid in verschillende tradities. We oefenen met kijken en zien om zo te komen tot eigen beelden van barmhartigheid. De workshop eindigt met een ritueel en meditatie.

Begeleiding

De begeleiding van deze workshop is in handen van Jos van Genugten, mede eigenaar van De Levensboom, praktijk voor zingeving, spiritualiteit en leiderschap, en Karien Janssen, bestuurssecretaris bij het generaal bestuur van de Zusters van Liefde SCMM.

Het Jaar van Barmhartigheid

Paus Franciscus heeft 2016 uitgeroepen als een bijzonder jaar, als het Jaar van de Barmhartigheid. Dit is - met compassie en mededogen - een sleutelwoord in alle levensbeschouwelijke tradities. Voor de Fraters CMM, de grondleggers van ZIN en van de Beweging van Barmhartigheid is het een kernwoord binnen hun spiritualiteit. Het jaar van Barmhartigheid vormt voor beiden aanleiding om in 2016 bijzondere aandacht te schenken aan dit thema.

Tijdens vier zondagmiddagen concentreren we ons op die barmhartigheid en we doen dat vanuit de kunsten: door te vertellen, door te verbeelden, door te verklanken. Barmhartigheid heeft vele kunstenaars geïnspireerd. Die inspiratie willen we met elkaar delen; niet alleen door te luisteren en te kijken naar wat anderen heeft geïnspireerd maar door actief mee te doen: door zelf te zingen, te verbeelden en te vertellen en elkáár te inspireren. agenda zinnige zondagen

Organisatie

De organisatie is in handen van ZIN Vught i.s.m. de Beweging van Barmhartigheid. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Pieternel Verschuuren, via welkom@kloosterhotelzin.nl of telefonisch via +31(0)73 658 80 00.