« terug

Zinnige Zondag | ZIN in filosoferen

met Carolien Elshof, Christel-John Haverman en Pieta Stam

 

individualisme - eigenheid in verscheidenheid?

Individualisme geeft de toon aan in onze samenleving. De focus ligt op het ontplooien van de eigen persoonlijkheid. Is het wel goed om zo gericht te zijn op het individuele perspectief? Wat betekent dit voor onze samenleving? Er zijn culturen waar het collectief belangrijker is dan het individu. Maakt het individualisme ons blind voor anderen of díent zelfontplooiing juist de waarden van onze maatschappij?

In groepsverband filosoferen over diepgaande levensvragen met andere geïnteresseerden, met het doel het denken te scherpen en gezamenlijk tot verdieping te komen. Daartoe gaan de deelnemers niet in discussie, maar in dialoog met elkaar. De nadruk ligt op ‘zelf denken’ en de vragende houding staat centraal. De eigen standpunten worden bevraagd en niet ingezet om anderen te overreden.

Vanuit die houding gaan we op deze middag met behulp van verschillende filosofische denkgereedschappen onderzoeken wat we onder ‘barmhartigheid’ verstaan.

De filosofische diepgang wordt op muzikale wijze verluchtigd door een klassiek strijkkwartet. 

Vanuit die houding gaan we op deze middag met behulp van verschillende filosofische denkgereedschappen enkele aspecten van ‘individualisme’ onderzoeken.De filosofische diepgang wordt op muzikale wijze verluchtigd door een klassiek strijkkwartet.

voor wie

De filosofische gesprekken zijn bedoeld voor iedereen die graag zelf en met anderen wil nadenken over diepgaande vragen op het terrein van de praktische filosofie. Filosofische achtergrond is niet nodig. De deelnemers worden verzocht zelf pen en papier mee te nemen.

aantal deelnemers

7 – 15 personen

begeleiding

De begeleiding is in handen van drie filosofisch practici. Carolien Elshof, Christel-John Haverman en Pieta Stam hebben ieder een eigen praktijk voor filosofische gesprekken. In een samenwerkingsverband begeleiden zij  groepsbijeenkomsten op het gebied van de praktische filosofie. Zij versterken elkaar in de diversiteit in levens- en professionele ervaring. 

ZIN in filosoferen is een programma van ZIN Vught in samenwerking met: www.vragenderwijs.euwww.ruimerdenken.nl en www.buitenkader.nu